Stichting Varen in Assen

Rondvaartboot De Fluisteraar is eigendom van Stichting Varen in Assen. Het bestuur van de stichting bestaat uit personen die door hun achtergrond grote verbondenheid voelen met de stad Assen in het algemeen en met het gebruik van de twee grote waterwegen van de stad in het bijzonder. De oorspronkelijke stichting Varen in Drenthe is in juni 2007 opgericht en onderging in 2013 een naamswijziging naar Varen in Assen aangezien de activiteiten op Assen gericht waren. Naast het stimuleren en faciliteren van het gebruik door recreanten van Vaart en Kanaal, richt ViA de aandacht op het inschakelen van werkeloze jongeren bij de verschillende soorten ‘wateractiviteiten’. Hierbij werd en wordt onder meer gedacht aan het creëren van leerwerkplekken op het gebied van constructie, horeca, technisch onderhoud en aan het bouwen van schepen.

Stichting Phusis

Phusis is een woon- en werkcombinatie die zich inzet voor mensen met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen. Phusis biedt deze mensen perspectief door samen op zoek te gaan naar de kansen en mogelijkheden gericht op werk. Werk geeft elk mens het gevoel van waarde te zijn en stabiliseert, normaliseert en verbindt. Op verschillende locaties biedt Phusis vormen van dagbesteding zoals in het Duurzaamheidscentrum Assen. In juni 2020 heeft Phusis met Stichting Varen in Assen voor drie jaar een gebruikersovereenkomst gesloten voor de exploitatie van rondvaartboot De Fluisteraar als nieuwe dagbestedingslocatie. Zie ook www.stichtingphusis.nl

Rondvaartboot Assen

De bouw van de rondvaartboot 'De Fluisteraar' vergde een investering van ca € 250000. De boot is onder deskundige leiding gebouwd waarbij werkloze mensen zijn ingezet. Tijdens de bouwwerkzaamheden zijn 8 à 10 leerwerkplekken gecreëerd. De rondvaartboot heeft in het seizoen van 2016 t/m 2018 gevaren en biedt plaats voor 42 personen (pre-corona). In verband met technische problemen moest de boot daarna aanzienlijk worden aangepast. Het heeft tot begin 2020 geduurd, voordat de benodigde financiering daarvoor beschikbaar kwam door bijdragen van de Provincie Drenthe, Gemeente Assen en particuliere giften. Vanaf augustus 2020 zal de Fluisteraar naar verwachting weer in de vaart zijn voor een herstart van rondvaarten, een aantal vaararrangementen en reserveringsmogelijkheden voor besloten groepscharters. In het vaarseizoen 2021 wordt een volledig aanbod van vaararrangementen nagestreefd.